Redes de Seguimento

QUE É UNHA REDE DE SEGUIMENTO?


É un conxunto de estacións de mostraxe nas que se realizan unha serie de protocolos estandarizados de seguimento ambiental, de xeito coordinado.REDES DE SEGUIMENTO DE CAMBIO GLOBAL:

Con motivo do escenario de Cambio Global no que nos atopamos, un grupo de científicos norteamericanos plantexou a idea de crear unha rede de seguimento a longo prazo dos cambios, a través de indicadores ecolóxicos e socioeconómicos ( International Long Term Ecological Research, ILTER ), no ano 1993.

Esta REDE foi rápidamente ampliándose, creándose de xeito paralelo, redes locais, rexionais, e nacionais. Estas redes finalmente incluíronse na rede global (ILTER).


En EUROPA créase LTER eUROPE no ano 2003, e posteriomente LTER SPAIN no 2008.

No hay comentarios:

Publicar un comentario